3d-3-Transparent-1

Visie en missie

Individuele aandacht

Bij STDG geloven wij sterk in het bieden van individuele aandacht. Dit betekend dat er niet alleen wordt gefocust op het verbeteren van de sportieve vaardigheden maar ook op het begrijpen van de unieke behoefte en doelen van ieder individu. Door individuele begeleiding werken wij aan de sterke punten en specifieke gebieden waarin ieder individu moet groeien.

 

Holistische ontwikkeling

 

STDG richt zich ook op de holistische ontwikkelingen, Dit omvat de fysieke fitheid, voeding, mentale veerkracht, sociale vaardigheden en karaktervorming. Door een brede benadering van ontwikkeling willen wij jongeren/sporters zo goed mogelijk voorbereiden.

positieve leeromgeveing

 

Een positieve leeromgeving is essentieel voor de ontwikkeling van onze deelnemers. STDG creëert een omgeving waarin jongeren/sporters zich veilig voelen om te leren, te groeien en samen met de coaches elkaar aan te moedigen en te ondersteunen. Dit bevordert niet alleen de (sportieve) vaardigheden maar ook het zelfvertrouwen en de mentale veerkracht. 

passie en plezier

EEN LEEROMGEVING MOET PLEZIERIG ZIJN! WIJ MOEDIGEN JONGEREN/SPORTERS AAN OM MET PASSIE HUN LEERDOELEN TE BEHALEN. het hebben van PLEZIER vanuit intrinsieke MOTIVATIE heeft invloed op een positieve cyclus. 

HET KOMT ER KORTOM OP NEER DAT DE VISIE VAN STDG DRAAIT OM het geven van INDIVIDUELE AANDACHT waar wij mensen helpen zich bewust te worden van hun sterke punten, ontwikkelpunten, waarden en het belang van het stellen van doelen. in een veilige en plezierige omgeving dagen wij deelnemers uit om het maximale van hun kunnen na te streven.

WORDT LID VAN ONZE S.T.D.G ACADEMIE